About Me

माझे अस्तित्व अजून ओळखायचे बाकी आहे.... 'रेणू' तरी म्हणू कशी मी स्वतःला ? विश्वातला या 'अणू' तरी आहे की नाही, हे ओळखायचे बाकी आहे....

Monday, September 22, 2008

Thursday, August 21, 2008

खोल हे गुपित(?) जे स्तब्ध....

सूर्याचा होऊ दे अस्त, थांबू दे नजरांचे गस्त....
चंद्रास चढू दे बहर, झरु दे धुंदशी लहर......

इश्शारे नको येता जाता, सावर पावलांस आता....
मनी दाटे कातर-वेळ, थांबव हे जीवघेणे खेळ....

मुरु दे रातराणी गंध, उरु दे ध्यास आणि छन्द....
निजू दे पान-फूल-वेली, हसू नको, पाहील ना कोणी....

हाय! एक स्मित कल्लोळ, घातलास ना घोळ?
वेडी-पिशी कावरू की बावरू? पदरास कशी सावरू?

निखळे पैंजण रुणSझुणSS, चारचौघांत कुणकुण....
सख्यांची हलकिशी कुजबुज, ढासळे लाजेचे बुरूज....

कस्से करावे आता... उसळती हस्यांच्या लाटा.....
पाहूनी होऊ नको निशब्द, खोल ना.... खोल हे गुपित(?) जे स्तब्ध....

रेणूका...१०/०४/२००८... १०.३६ A.M.

Tuesday, June 3, 2008

"पाठमोरा... "

होऊ साजणे, कसा पाठमोरा...
करूनी भावनांचा परिपाठ कोरा धृ

उसासे-वेदना ही मनाच्या कुपित...
जगावे कसे होऊनी अभिशापित...
वीर मी निहत्ता, दोष ना कुणाचा...
नियतीची सत्ता, रोष ना कुणाचा 1

कशी जीवघेणी जगाची ग रित
सोसावे कसे होऊनी आगतिक
पापण्यांत साचे,पाऊस आसवांचा
कोराडाच भासे, कोपरा मनाचा..2

चुकती ना घटती, अमीट लेख
चढते-उतरते, नशीबाचे आलेख
ती वाट ओली, दगा का आठवांचा...
तू दूर जाता, दगा का श्वासांचा 3

Renu@ek jhoka..20/11/2007....4.30 p.m.

"नियतीचे रिंगण..."

नियतीचे रिंगण...
परिस्थितीची छडी...
नि स्वप्नांचे इवलेस्से अंगण....
मात्र तिचे राज्य,
हाती सूत्र...
नि तिचेच गतिमान सत्र...
निर्विवाद साम्राज्य तिचे
यत्र तत्र नि सर्वत्र..

रेणू @ एक झोका...19/12/2007..9.50 a.m.

"शब्द......"

शब्द मन
शब्द रण
शब्द घन
शब्द सनसन पवन...

शब्द पूजा
शब्द अर्चा
शब्द साधना
शब्द शब्दफुलांची उपासना...

शब्द अतित
शब्द कथित
शब्द गतीत
शब्द शब्दाने व्यतित....

शब्द गंध
शब्द मंद
शब्द रंग
शब्द शब्दबध्द व्यासंग...

शब्द क्रूर
शब्द सूर
शब्द सूड?
शब्द शब्दांवरचे आसूड?....

शब्द खंत
शब्द तंत्र
शब्द मंत्र
'शब्द' 'शब्द' स्वतंत्र.....

शब्द रान
शब्द दान
शब्द मान
शब्द शब्दांचा प्राण....

शब्द क्रुध्द
शब्द लुब्ध
शब्द स्तब्ध
शब्द तरी नि: शब्द....

शब्द भक्ति
शब्द उक्ती
शब्द आसक्ती
शब्द शब्दांकीत विरक्ती....

शब्द वासना
शब्द बाजार
शब्द जुगार
शब्द भग्न ओसाड लाचार....

शब्द वार
शब्द धार
शब्द हार
शब्द शब्दवीन ओंकार...

रेणू.... 02/02/2008....10.21a.m.

"वेग-धुंद.....निरागस....."

खळाळणार्‍या झर्‍यासारखी....
वेग-धुंद.....निरागस.....
लाजणारी.....सतत हसणारी......
पावसात मनसोक्त भिजणारी....
.मुक्त अल्लड बागडणारी......
कायम रानोमाळी हिंडायची.....
फुलपाखरांमागे धावायची....
सांज-सावल्या विसरायची.....
श्वापद!
श्वापद होतं पाळतीवर....
नशीबचा फेरा फिरला...
एक आक्रोश हवेतच विरला...
स्वप्नं टराटरा फाटली....
अश्रूंची धार आटली....
श्वापद लावून गेलं
कायमचा बट्टा...
नि चटकपण.........

जीवघेण्या खेळाची.............

रेणू@ एक झोका....११/४/२००८....१२.१७p.m.

"नको......................."

एका उदास मनाची अवस्था....

"नको...."

आज रंग नको...
तरंग नको....
'व्यक्त' ओझे नको...
सशक्त खांदे नको...

शब्दांची धार नको...
अश्रूंची ढाल नको...
दैवाचे घाव नको....
त्यालाही वाव नको....

हवाय फक्त
एक प्रांत....
शांत-निवांत-
चीर् एकांत...

रेणू@ एक झोका...11/02/2008 1.45 a.m.